Pakweg bvba streeft ernaar om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Pakweg bvba geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.

Groetjes, Luc

disclaimer

nav dringend

Nieuws flash

Nieuwe richtlijnen in verband met bestellingen.

Lees meer ...

RMA zendingen

Lees meer ...

Ga naar boven